Biển vẫy lào cai

Biển vẫy là hình thức biển có tầm nhìn và góc nhìn trực tiếp (vuông góc) với người đi đường nên có hiệu quả quảng cáo lớn. Biển vẫy được làm từ nhiều chất liệu khác nhau: Bạt, mica, alu, led....…

Read More