Roadshow tại Lào Cai

Bắc Đẩu media chuyên tổ chức chạy roadshow chào mừng các ngày lễ như khai trương, khánh thành, hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo…. Ngoài việc xin giấy phép và thủ tục chạy roadshow, lo loppy và…

Read More

Chạy roadshow lào cai

Bắc Đẩu media chuyên tổ chức chạy roadshow chào mừng các ngày lễ như khai trương, khánh thành, hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo…. Ngoài việc xin giấy phép và thủ tục chạy roadshow, lo loppy và…

Read More